Darbības joma

Uzņēmumam „MiTek Industries Inc.” ir svarīgs jūsu privātums, un mēs ļoti cenšamies to aizsargāt. Šis paziņojums par privātumu attiecas uz personiskās informācijas apkopošanu ar programmatūras, tīmekļa vietņu, pasākumu un dažu „MiTek Industries Inc.” nodrošināto mobilo lietotņu starpniecību.

Mūsu izstrādājumi un/vai tīmekļa vietnes var saturēt saites uz vietnēm, ko uztur citas personas vai citas uzņēmuma „MiTek Industries Inc.” daļas. Šis paziņojums par privātumu neatspoguļo ar šiem izstrādājumiem un vietnēm saistīto privātuma nodrošināšanas praksi.

GALVENIE JAUTĀJUMI

Kāda personiskā informācija tiek vākta un kā tas notiek?

Mēs vācam informāciju par personām, lietotājiem un profesionāļiem dažādos veidos, tostarp, bet ne tikai tieši no pašām personām (piemēram, pasūtot izstrādājumu, reģistrējot kontu vai pierakstoties uz jaunumiem), no jūsu darba devēja, no publiski pieejamas informācijas un ar sīkfailu un/vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību.

Mēs nekopīgojam ar citiem nekādu jūsu sniegtu informāciju, izņemot gadījumus, kad šajā paziņojumā par privātumu minēts citādi vai kad labticīgi uzskatām, ka tas nepieciešams likuma prasību izpildei.

Kā tiek aizsargāta mana personiskā informācija?

Mēs nodrošinām administratīvus, tehniskus un fiziskus drošības līdzekļus, lai aizsargātu jūs pret jūsu vai jūsu darba devēja sniegtās jūsu personiskās informācijas zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai nepilnvarotu piekļuvi tai, šīs informācijas izpaušanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

Uzņēmums „MiTek Industries Inc.” ievēro ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR), tiesību aktus un nozares labāko praksi, kas attiecas uz personiskās informācijas drošību.

Personām, kuras atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai kādā citā valstī, kurā pastāv datu aizsardzības/privātuma likumdošana, jāņem vērā, ka mēs varam pārsūtīt jūsu personisko informāciju uz valstīm, kas, iespējams, nenodrošina tādu pašu personiskās informācijas aizsardzības līmeni kā valstī, kurā jūs uzturaties. Sniedzot savu informāciju, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai. Uzņēmums „MiTek Industries Inc.” veic datu pārsūtīšanas darbības saskaņā ar VDAR prasībām.

Kam ir piekļuve personiskajai informācijai?

Mēs nepārdosim, neizīrēsim vai neiznomāsim adresātu sarakstus vai citus pircēju datus citām personām, un mēs nesniegsim piekļuvi jūsu personiskajai informācijai nekādām nesaistītām pusēm, izņemot mūsu apstiprinātos pārstāvjus, piegādātājus un darbuzņēmējus vai gadījumus, kas paredzēti šajā paziņojumā par privātumu.

Mēs paļaujamies uz dažiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem, kuri nodrošina atbalstu mūsu piedāvātajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī īstenojam dažas atbalsta funkcijas kopā ar citiem „MiTek Industries Inc.” uzņēmumiem saskaņā ar šiem ES VDAR noteikumiem.

Mēs neizpaudīsim nekādu personisku informāciju vai informāciju par to, kā lietojat mūsu izstrādājumus, tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes, nesaistītām trešām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams izstrādājumu uzlabošanai, starp mums un jūsu darba devēju noslēgtā līguma izpildei, lietošanas noteikumu piemērošanai, mūsu saistību izpildei attiecībā pret satura un tehnoloģiju nodrošinātājiem vai likuma prasību izpildei.

Kā es varu labot, grozīt vai dzēst savu personisko informāciju un/vai atjaunināt savas preferences?

Jūs varat grozīt, atjaunināt vai dzēst savu informāciju jebkurā laikā, sazinoties ar mums, rakstot uz pasta adresi:

MiTek House

Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,

Dudley, West Midlands

DY2 0XW

vai rakstot uz e-pasta adresi:

info@mitek.co.uk

vai zvanot uz tālruņa numuru:

MiTek palīdzības dienests — (numurs, ko Apvienotās Karalistes uzņēmums norādīs šīm vajadzībām)

Pilns paziņojums par privātumu

Kādu personisku informāciju vāc uzņēmums „MiTek Industries Inc.” un kā mēs to izmantojam?

Mēs vācam informāciju par personām, lietotājiem un profesionāļiem dažādos veidos, tostarp, bet ne tikai tieši no pašām personām (piemēram, pasūtot izstrādājumu, reģistrējot kontu vai pierakstoties uz jaunumiem), no jūsu darba devēja, no publiski pieejamas informācijas un ar sīkfailu un/vai līdzīgu tehnoloģiju starpniecību.

Lietotāja sniegtā informācija

Reģistrējoties mūsu pakalpojumu izmantošanai tiešā veidā vai ar jūsu darba devēja starpniecību vai pasūtot izstrādājumus mūsu vietnēs vai tiešā veidā pie mums, mēs jums lūdzam sniegt personisku informāciju, piemēram, jūsu vārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un/vai citu informāciju noteiktās papildu kategorijās, kas izriet no mūsu izstrādājumu, tīmekļa vietņu un pakalpojumu, piemēram, programmatūras apmācības, izmantošanas un saziņas mārketinga nolūkā. Mēs uzglabājam šo informāciju klientu attiecību pārvaldības (Customer Relationship Management — CRM) datubāzē turpmākai uzziņai pēc nepieciešamības.

Mārketings

Mēs varam izmantot noteiktu jūsu sniegto informāciju, lai piedāvātu jums izstrādājumus un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, var jūs interesēt, vai lai nosūtītu jums mūsu ceturkšņa biļetenu. Ja nevēlaties saņemt šādus piedāvājumus vai nevēlaties, lai ar jums sazinās tieši, jūs varat atteikties (anulēt abonementu), kā aprakstīts tālāk.

Lai atjauninātu savas preferences attiecībā uz e-pasta saziņu par mūsu izstrādājumiem, pakalpojumiem, aktuālajiem jaunumiem, biļeteniem un ziņojumiem, noklikšķiniet uz preferenču centra saites, ko atradīsiet katrā konkrētajā e-pasta ziņojumā.

Alternatīvi skatiet tālāk rindkopu ar nosaukumu „Kā es varu labot, grozīt vai dzēst savu personisko informāciju un/vai atjaunināt savas preferences?”.

Ja sazināsieties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, mēs, iespējams, lūgsim jums sniegt informāciju par jūsu datoru vai problēmām, kuras jūs cenšaties atrisināt. Informācija ir nepieciešama, lai mēs varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem.

Lietojuma un tīmekļa servera žurnāli

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, mēs, iespējams, izsekosim informācijai par jūsu lietojumu un/vai apmeklējumu un saglabāsim šo informāciju lietojuma vai tīmekļa servera žurnālos, kas ir mūsu vietnēs veikto darbību uzskaite. Mūsu serveri automātiski uztver un elektroniski saglabā informāciju. Šie ir daži mūsu apkopotās informācijas piemēri:

jūsu unikālā interneta protokola adrese;

jūsu unikālais interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukums;

informācija par pilsētu, novadu un valsti, no kuras piekļūstat tīmekļa vietnei;

jūsu lietotā tīmekļa pārlūka vai datora veids;

to saišu skaits, uz kurām noklikšķināt vietnē;

jūsu apmeklējuma datums un laiks;

tīmekļa lapa, no kuras devāties uz mūsu vietni;

lapas, kuras skatījāt vietnē;

noteikti meklējumi/vaicājumi, kurus veicāt ar mūsu izstrādājuma(-u) un/vai tīmekļa vietnes(-ņu) starpniecību.

Informācija, kuru mēs vācam lietojuma vai tīmekļa servera žurnālos, palīdz mums pārvaldīt izstrādājumu un vietni, analizēt tās lietojumu, aizsargāt izstrādājumu un/vai tīmekļa vietni un tās saturu pret neatbilstošu lietošanu, un uzlabot lietotāja ērtības.

Sīkfaili

Lai ar mūsu izstrādājumu un tīmekļa vietņu starpniecību piedāvātu un nodrošinātu pielāgotus un personalizētus pakalpojumus, mēs varam izmantot sīkfailus, lai saglabātu informāciju par jums un izsekotu tai.

Sīkfails ir mazs teksta fails, kas tiek nosūtīts uz jūsu ierīci un ko mēs izmantojam, lai saglabātu ierobežotu informāciju par jūsu izstrādājuma vai tīmekļa vietnes lietojumu. Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums noteiktas funkcijas (piemēram, lai iespējotu piekļuvi drošiem pieteikšanās apgabaliem un nodrošinātu, ka jums nav atkārtoti jāievada informācija izstrādājuma vai tīmekļa vietnes veidlapās) un personalizētu mūsu izstrādājuma vai tīmekļa vietnes saturu. Bez sīkfailiem šīs funkcijas nebūtu pieejamas.

Izmantojot mūsu izstrādājumus un tīmekļa vietnes, jūs piekrītat, ka mēs varam jūsu ierīcē izvietot šādu veidu sīkfailus.

Trešo personu pakalpojumi

Mēs varam arī izmantot analīzes rīkus, ko nodrošina „Google, Inc.” („Google”) vai citi līdzīgi pakalpojumu sniedzēji. Analīzes rīki nodrošina sīkfailus ar mūsu izstrādājumu vai tīmekļa vietnes starpniecību un anonīmā veidā vāc datus par to, kā lietotāji un apmeklētāji lieto izstrādājumu vai tīmekļa vietni. Apkopotie dati ļauj mums izprast kopējās lietotāja vai apmeklētāja darbības un noteikt, kā varam uzlabot mūsu izstrādājuma vai tīmekļa vietnes piedāvājumu. Šie dati tiek vākti un izmantoti, lietojot tikai anonīmas apkopošanas metodes, un neļauj personīgi identificēt nevienu lietotāju vai apmeklētāju.

Turklāt mēs varam izmantot arī mārketinga automatizācijas rīkus (informācija par konkrētiem uzņēmumiem tiek sniegta pēc pieprasījuma). Šie uzņēmumi nodrošina sīkfailus, lai raksturotu lietotāju vai apmeklētāju intereses un darbības. Mēs izmantojam ar šo sīkfailu starpniecību apkopotos datus, lai sniegtu lietotājiem un apmeklētājiem informāciju, jaunus rakstus un reklāmas, kas pielāgotas viņu konkrētajām vajadzībām un prasībām.  Šie dati tiek apkopoti anonīmā veidā, izņemot gadījumus, kad lietotāji vai apmeklētāji ir iepriekš reģistrējušies mārketinga ziņojumu saņemšanai no mums un attiecīgi izvēlējušies rīkoties atbilstoši.  Šādā gadījumā iestatītie sīkfaili var palīdzēt mums identificēt lietotāju vai apmeklētāju. Gadījumos, kad apmeklētāji ir reģistrējušies mārketinga ziņojumu saņemšanai no mums, mēs izmantojam attiecīgo uzņēmumu nodrošinātos rīkus, lai nosūtītu mērķtiecīgus mārketinga e-pasta ziņojumus un izsekotu mūsu e-pasta kampaņu efektivitātei, tostarp izmantojot e-pasta ziņojumos tukšus gif attēlus.

Jums ir tiesības atteikties no sīkfailiem, kas tiek nodrošināti ar mūsu izstrādājumu vai tīmekļa vietnes starpniecību, vai atspējot tos, tomēr šādā gadījumā jums var nebūt pieejamas dažas funkcijas. Tā kā veidi, kādos to varat darīt, atšķiras atkarībā no tīmekļa pārlūka, mēs iesakām atvērt pārlūka palīdzības izvēlni, lai uzzinātu vairāk informācijas.

Mūsu reklāmas un citi e-pasta ziņojumi var arī saturēt tukšus gif attēlus, lai izsekotu e-pasta kampaņas rezultātiem. Gif attēlus var izslēgt pašā e-pasta ziņojumā vai arī apmeklējot savu e-pasta klientu atbalsta izvēlni.

Mēs respektējam jūsu tiesības pieņemt vai nepieņemt sīkfailus un tukšus gif attēlus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, neatspējojot sīkfailus un tukšos gif attēlus jūsu tīmekļa pārlūka un e-pasta iestatījumos, jūs sniedzat savu piekrišanu saņemt tos. 

Kā uzņēmums „MiTek Industries Inc.” aizsargā tā apkopoto informāciju?

Mēs esam ieviesuši noteiktus atbilstošus drošības pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt jūsu personisko informāciju pret nejaušu nozaudēšanu un neatļautu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu. Piemēram, dažus mūsu izstrādājumus un/vai tīmekļa vietnes aizsargā drošligzdu slāņa (SSL) tehnoloģija. Mēs arī uzglabājam informāciju par jums datu centrā ar ierobežotu piekļuvi un atbilstošu pārraudzību un izmantojam dažādus tehniskus drošības pasākumus jūsu datu aizsardzībai. Turklāt mēs izmantojam ielaušanās noteikšanas un pretvīrusu programmatūru.

Lūdzam arī ņemt vērā, ka mēs varam uzglabāt un apstrādāt jūsu personīgo informāciju sistēmās, kas atrodas ārpus jūsu dzīvesvietas valsts. Tomēr neatkarīgi no tā, kur informācija tiek uzglabāta un apstrādāta, mēs rīkojamies atbilstoši, lai nodrošinātu, ka jūsu dati tiek aizsargāti saskaņā ar šajā paziņojumā par privātumu izklāstītajiem principiem un datu aizsardzības/privātuma tiesību aktu prasībām.

Personiskās informācijas pārsūtīšana uz citām valstīm

Personām, kuras atrodas Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) vai kādā citā valstī, kurā pastāv datu aizsardzības/privātuma likumdošana, jāņem vērā, ka mēs varam pārsūtīt jūsu personisko informāciju uz valstīm, kas, iespējams, nenodrošina tādu pašu personiskās informācijas aizsardzības līmeni kā valstī, kurā jūs uzturaties. Sniedzot savu informāciju, jūs piekrītat šādai pārsūtīšanai. Uzņēmums „MiTek Industries Inc.” pārsūtīs personisko informāciju tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams iepriekš aprakstītajiem nolūkiem.

Datu saņēmēji ir citi „MiTek Industries Inc.” grupas uzņēmumi un trešo personu pakalpojumu sniedzēji.

Mēs veiksim nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu pietiekama līmeņa aizsardzību visai jūsu personiskajai informācijai saskaņā ar EEZ noteiktajiem minimālajiem standartiem. Neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas jūsu dati jāapstrādā saskaņā ar šajā paziņojumā par privātumu minētajiem noteikumiem.

Kam ir piekļuve personiskajai informācijai?

Mēs nepārdosim, neizīrēsim vai neiznomāsim adresātu sarakstus vai citus pircēju datus citām personām, un mēs nesniegsim piekļuvi jūsu personiskajai informācijai nekādām nesaistītām pusēm, izņemot šādos gadījumos:

kad dati tiek apkopoti no publiski pieejamiem domēniem, tostarp arī, bet ne tikai tīmekļa vietnēm, uzņēmumu direktorijiem, uzņēmumu reģistriem, publiski pieejamiem valdības veidotiem sarakstiem, meklētājprogrammām un līdzīgām tehnoloģijām;

pārstāvjiem un/vai darbuzņēmējiem, kas var izmantot to mūsu vārdā vai saistībā ar viņu un mūsu savstarpējām attiecībām (piemēram, mēs varam izmantot trešo personu palīdzību reklāmas kampaņu vajadzībām);

saskaņā ar tiesību aktu prasībām ar sabiedrisko drošību un politiku saistītās situācijās, kā tas nepieciešams saistībā ar mūsu apgrozāmo līdzekļu nodošanu (piemēram, ja mūsu uzņēmumu iegādājas cits uzņēmums vai ja mūsu uzņēmums tiek likvidēts ar bankrota procedūras starpniecību), vai ja mēs labticīgi uzskatām, ka datu kopīgošana ir nepieciešama mūsu tiesību vai īpašuma aizsardzībai.

Mēs paļaujamies uz dažiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem, kuri nodrošina atbalstu mūsu piedāvātajiem izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī īstenojam dažas atbalsta funkcijas kopā ar citiem „MiTek Industries Inc.” uzņēmumiem. Visiem mūsu saistītajiem uzņēmumiem ir noteikta prasība ievērot konfidencialitāti attiecībā uz jebkuru personisko informāciju, kurai tie drīkst piekļūt saskaņā ar šo paziņojumu.

Mēs neizpaudīsim nekādu informāciju par jūsu lietojumu nesaistītām trešām personām, izņemot, ja tas nepieciešams izstrādājuma lietotāju ērtību uzlabošanai, starp mums un jūsu darba devēju noslēgtā līguma izpildei, konta apkalpošanai, „MiTek Industries Inc.” izstrādājumu savstarpējās sadarbspējas nodrošināšanai, lietošanas noteikumu piemērošanai, mūsu saistību izpildei attiecībā pret satura un tehnoloģiju nodrošinātājiem vai likuma prasību izpildei.

Mēs arī varam izmantot lietojuma statistiku izstrādājumu izgatavošanas un uzlabošanas nolūkiem.

Jūsu piekļuve dažiem mūsu izstrādājumiem, pakalpojumiem un saturam var būt aizsargāta ar paroli. Mēs iesakām jums atturēties no lietotājvārda(-u) un paroles(-ļu) izpaušanas citām personām. Tāpat arī mēs iesakām izrakstīties no izstrādājuma, konta vai pakalpojuma katras sesijas beigās. Pēc darba beigām, iespējams, jūs vēlēsieties aizvērt sava izstrādājuma termināļa vai tīmekļa pārlūka logu, jo īpaši tad, ja koplietojat datoru ar kādu citu personu vai ja izmantojat datoru publiskā vietā.

Kā es varu labot, grozīt vai dzēst savu personisko informāciju un/vai atjaunināt savas preferences?

Jūs varat grozīt, atjaunināt vai dzēst savu personisko informāciju, kad vien vēlaties. Lūdzu, atveriet jūsu lietotā izstrādājuma vai pakalpojumu profila iestatījumus. Varat arī sazināties ar klientu atbalsta centru, lai saņemtu palīdzību.

Lai atjauninātu savas preferences attiecībā uz e-pasta saziņu par mūsu izstrādājumiem, pakalpojumiem, aktuālajiem jaunumiem, biļeteniem un ziņojumiem, noklikšķiniet uz preferenču centra saites, ko atradīsiet katrā konkrētajā e-pasta ziņojumā.

Atsevišķās valstīs, izmantojot mūsu izstrādājumus un/vai pakalpojumus jūsu darba laikā, uzņēmums „MiTek Industries Inc.” nosūtīs jums uz e-pastu nepieprasītus mārketinga ziņojumus tikai tad, ja jūsu darba devējs būs sniedzis piekrišanu tam, ka saņemat e-pasta ziņojumus no „MiTek Industries Inc.”, vai ja jūsu darba devējs būs atļāvis „MiTek Industries Inc.” tieši sazināties ar jums un iegūt jūsu piekrišanu mārketinga informācijas saņemšanai.

Vai radušies jautājumi?

Ja vēlaties redzēt, kādus datus „MiTek Industries Inc.” glabā par jums, vai ja jums radušies jautājumi vai bažas saistībā ar šo paziņojumu un/vai mūsu praksi, vai arī radusies sūdzība vai strīds, lūdzu, rakstiet uz iepriekš norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Izmaiņas paziņojumā par privātumu

Ja būtiski tiks mainīta „MiTek Industries Inc.” informācijas izmantošanas prakse, mēs publicēsim attiecīgās politikas izmaiņas šeit. „MiTek Industries Inc.” patur tiesības mainīt šo paziņojumu par privātumu jebkurā laikā, publicējot tā atjaunināto versiju šeit. Iepriekšējās versijas nebūs derīgas.

Šī tīmekļa lietošanas privātuma politika tika atjaunināta 30.08.2018