Posi tehnoloogia maailm

See põhjalik juhend Posi tehnoloogiasse sisaldab standardseid üksikasju müürsepatööde ja puitraamide konstruktsiooni kohta, paigaldausjuhiseid, teavet akustiliste- ja tulekaitseomaduste kohta ja palju muud.

Posi tulekindluse kokkuvõte, väljaanne 1

Selles dokumendis on kirjeldatud põhjalikku tulekindluse katsete programmi, mille MiTek on koostanud, et pakkuda valikut põrandakoosteid, mille tulekindlus EN standardite kohaselt on 30, 60 ja 90 minutit.

Posi-Joisti brošüür

Selles brošüüris on toodud üldine ülevaade toote omadustest ja mitmetest Posi-Joisti talade eelistest.

Posi paigaldusjuhend

Joonistega juhend parimate paigaldusmeetoditega, sh üksikasjalike paigaldusjuhenditega ja kasulike nippide ning keeldudega

Posi-Joist E FT 3 kontroll-loend

See kontroll-loend on kasulikuks abivahendiks neile, kes kasutavad Posi-Joisti põrandate eraldamiseks puitraam-konstruktsioonis seda tugevat standardset osa.