Katusetehnoloogiamaailm

See põhjalik juhend sõrestikusüsteemidesse ja katusesõrestikesse sisaldab spetsifikatsioonide koostajatele mõeldud teavet, tehnilist teavet sõrestike kohta ja teavet sõrestike ohutuks käsitsemiseks ehitusel.