Sissejuhatus

MiTek Industries, Inc., sh tütarettevõtted ja partnerid („MiTek“, „Ettevõte“, „meie“, „meile kuuluv“) austab teie privaatsust ning on pühendunud teie privaatsuse turvamisele ja kaitsmisele seoses isikliku informatsiooni kogumisega. Käesolev privaatsuspoliitika sisaldab olulist informatsiooni seoses privaatsuse praktikaga ja valikutega, mida see isikutele nende isiklikku informatsiooni austades pakub. Kui annate meile oma isiklikku informatsiooni, siis kinnitate, et olete läbi lugenud, täielikult aru saanud ja aktsepteerinud privaatsuse praktikat, mis on kokku võetud käesolevas privaatsuspoliitikas.

Ulatus

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib meie poolt kogutavale ja kasutatavale isiklikule informatsioonile, mida me võime koguda mitmel viisil, sealhulgas: teiepoolne käesoleva saidi kasutamine ja saidid, mis on loetletudgraafikus A (koos nimetatud „saidid“, eraldi „sait“); informatsioon, mis on saadud seoses teie teenuste või toodete ostmisega või seoses toodete või teenustega, mida meie teilt ostame; informatsioon, mis on saadud seoses teie tööotsingu või töötamisega; informatsioon sündmuste kohta, kus osalete; ning meie mobiilirakendused.

Meie poolt kogutavate andmete tüübid

Kui kasutame käesolevas privaatsuspoliitikas mõistet „isiklik informatsioon“, peame silmas informatsiooni, mis identifitseerib isiku või mida saab kasutada isiku identifitseerimiseks. Isiklikuks informatsiooniks ei loeta informatsiooni, mis on anonüümne või deidentifitseeritud või mõningatel juhtudel ka avalikult saadaolevat informatsiooni.

Me võime koguda isiklikku informatsiooni: teie käest (näiteks kui te tellite toote või teenuse, täidate vormi, võtate meiega ühendust, loote konto, otsite tööd või tellite uudiskirja); teie tööandjalt; avalikult saadaolevast informatsioonist; ja automaatsete vahenditega, kui te külastate või tarbite tooteid või teenuseid mis tahes saidil või jälgite veebireklaame, mille oleme üles pannud.

Alljärgnevalt toome näiteid sellest, mis tüüpi informatsiooni me teilt kogume ja kuidas me seda informatsiooni kasutame:

Konto loomine – Kui loote konto, võime koguda teie nime ja kontaktandmed. Samuti võime koguda informatsiooni seoses tegevustega, mida olete läbi viinud, kui olete kontole sisse loginud. Meil on õiguspärane huvi tagada oma kasutajatele kontoga seotud funktsionaalsused. Kontosid võib kasutada tellimuste jälgimiseks, kliendpäringute jälgimiseks [sisestage kontode muu eesmärk].

Audio- ja videosalvestised – Me võime koguda teie poolt esitatavat audio- ja videoinformatsiooni, mis on salvestatud meie seirekaamera kaudu meie kinnistul või mis on salvestatud klienditoe kõnede käigus. Me saame kasutada teie poolt esitatud salvestisi teie nõusolekul. Meil on õiguspärane huvi tagada oma vara turvalisus ning oma toodete ja teenuste kvaliteet.

Kliendiinfo – Me kogume nimesid ja kontaktandmeid oma klientidelt ja nende töötajatelt, kellega meil võib suhtlus toimuda. Me võime antud informatsiooni töödelda selleks, et täita lepingut kliendiga. Meil on ka õiguspärane huvi klientidega lepingu sõlmimiseks ja nendega suhtlemiseks, et teostada normaalset ärikorraldust projektide, teenuste ja arveldamise näol.

Klienditugi/tagasiside – Kui annate meile tagasisidet või võtate meiega ühendust toe saamiseks, kogume teie nime ja meiliaadressi ning muu sisu, mida meile saadate, et saaksime teile vastata. Kui võtate ühendust klienditoega, võime paluda teil anda informatsiooni oma arvuti või probleemide kohta, mida püüate lahendada. Meil on õiguspärane huvi saada teie tagasisidet ja teada teie probleemidest ning vastavalt tegutseda. Mõningates olukordades võime antud informatsiooni töödelda selleks, et täita lepingut teiega.

Kaugteave – Kui kasutate meie saite või mobiilirakendusi, võime koguda teie GPS-i, WiFi ja/või mobiilseadme andmeid, et kindlaks määrata teie asukoht. Meil on õiguspärane huvi aru saada oma kasutajatest ja pakkuda neile spetsiaalselt kohandatud teenuseid. Mõningatel juhtudel kasutame andmeid teie nõusolekul, et saada informatsiooni geograafilise asukoha kohta.

Veebi interaktsioonid – Kui kasutate meie saite või teenuseid, mida pakutakse saitide kaudu, võime automaatselt koguda küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil järgmist informatsiooni:

 • teie brauseritüüp ja operatsioonisüsteem;
 • teie vaadatavad saidileheküljed;
 • teie klikitavad lingid;
 • teie IP aadress;
 • asukoht, kust meie veebisaidile pääsesite;
 • kuupäev ja kellaaeg, mil meie veebisaiti külastasite;
 • teie internetiteenuse pakkuja;
 • veebisait, mida külastasite enne meie saidile tulekut;
 • linkide arv, millele saidil klikkisite;
 • leheküljed, mida saidil vaatasite:
 • teatavad otsingud/päringud, mida olete teinud meie too(de)te ja/või veebisaidi/veebisaitide kaudu; ja
 • mobiilsideseadme identifitseerijad, nagu IMEI ja seadme ID.

Meil on õiguspärane huvi teha meie veebisait efektiivselt toimivaks, jälgida oma võrke ja jälgida oma veebisaitide külastajaid. Kui see on seadusega nõutav, kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid või sarnast jälgimistehnoloogiat nende nõusolekul.

Mobiilsideseadmed – Meie mobiilirakenduste kasutajate puhul võime kasutada mobiilset analüütilist tarkvara. Antud tarkvara võib salvestada järgmist informatsiooni: kui tihti te rakendust kasutate, mis sündmused rakenduses toimuvad, koondkasutus, suutlikkusandmed ja kust on rakendus alla laetud. Meil on õiguspärane huvi identifitseerida iga külastaja eraldi ja aru saada, kuidas kasutajad meiega oma mobiilsideseadmete abil suhtlevad.

Uudiskirjad – Kui tellite ühe meie meililistidest, kogume teie meiliaadressi või postiaadressi. Kui saate meilt uudiskirja, võime kasutada teatavaid tööriistu, et salvestada andmeid, mis on seotud järgmisega: millal teate avate, mis tahes lingile või bännerile klikite, mida see sisaldab ja millal oste teete. Meil on õiguspärane huvi jagada oma toodete või teenuste informatsiooni ning aru saada sellest, kuidas vastate meiepoolsele kommunikatsioonile. Mõningates olukordades kogume informatsiooni teie nõusolekul.

Sidusteatetahvlid – Kui kasutate meie või kellegi teise pakutavaid teatetahvleid, võivad teised koguda mis tahes informatsiooni, mida seal esitate. Me ei ole kohustatud neid avalikke teatetahvleid jälgima ja me ei vastuta sinna postitatud informatsiooni turvalisuse ega konfidentsiaalsuse eest. Teie poolt teatetahvlitele pandud informatsiooni kasutamine meie poolt põhineb teie nõusolekul.

Tellimuse esitamine – Kogume teie nime, arve aadressi, saatmisaadressi, meiliaadressi, telefoninumbri ja krediitkaardi numbri, kui esitate tellimuse. Me kasutame teie informatsiooni selleks, et täita lepingut, mille alusel teile tooteid või teenuseid tagame.

Töötamine – Kui kandideerite mõnele ametikohale või kui teist saab töövõtja, kogume isiklikku informatsiooni, mis on vajalik teie taotluse töötlemiseks või meiepoolseks töölepingu täitmiseks. Siia võivad muuhulgas kuuluda teie maksukohuslasena registreerimise number, sünniaeg või mõnes riigis ka teie religioon. Me võime koguda teie hariduse või töö andmeid, et hinnata teie sobivust töökohale või teie pangaandmeid või krediidiarveid, et teile maksta või raha tagastada. Mõningates asukohtades võime koguda algoritmi sõrmeotsa skaneeringust või koguda biomeetrilist või sarnast informatsiooni, et lepingut täita. Ettevõtte süsteemide kasutamist töötajate poolt võidakse turvalisuse eesmärgil jälgida. Samuti võib meil asukohas turvalisuse eesmärgil olla videokaamera.

Tööle kandideerimise informatsiooni võidakse koguda otse saidi kaudu, isiklikult või meili teel. Kui olete California (USA) resident, palun vaadake ka California isikliku informatsiooni kogumise korda tööotsijate jaoks, mis on postitatud karjäärileheküljele saitidel ja selle võib leida ka siit.

Me kasutame informatsiooni praeguste töötajate kohta, et täita töölepingut või selleks, et ette valmistada töölepingut teiega. Mõningates olukordades nõuab seadus meilt meie töötajate kohta informatsiooni kogumist. Meil on õiguspärane huvi kasutada teie informatsiooni selleks, et läbi viia efektiivseid personali ja tööjõu operatsioone.

Kuidas kasutame ja töötleme teie isikuandmeid

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võib ettevõte koguda teie isiklikku informatsiooni mitmesugustel muudel põhjustel.

Informatsioon, mida me kogume kasutamisel või veebiserveri logides, aitab meil: hallata teie külastatavaid saite; kohale toimetada tooteid ja teenuseid, mida ostate; kaitsta saite ja nende sisu ebasihipärase kasutuse eest ja pakkuda kasutajale paremat kogemust.

Me võime kasutada teie isiklikku informatsiooni ärisisestel eesmärkidel, milleks võib näiteks olla tehingu lõpuleviimine teiega. Me võime seda informatsiooni kasutada ka teiega ühenduse võtmiseks mitmesugustel ärieesmärkidel, näiteks:

 • meie toodete ja teenuste turustamine teile või uudiskirja saatmine;
 • teie kasutajakonto seadistamine;
 • teiega ühenduse võtmine seotud ettevõtete või välispartnerite nimel, et teha pakkumine, mis võiks teid huvitada;
 • teie arvamuse küsimine meie ettevõtte, saitide või toodete ja teenuste kohta;
 • võimalike ebaseaduslike tehingute eest kaitsmine või nende identifitseerimine;
 • meie reklaami efektiivsuse kindlakstegemine;
 • teil MiTeki ülikooli registreerumise võimaldamine;
 • saitide haldamine, meie saitide liikluse hindamine, saitide ja meie teenuste hooldamine ja parandamine ning üldiste trendide analüüsimine.

Me võime kasutada ka statistikat saidi ja toodete kasutamise kohta tootearenduse ja täiustamise eesmärgil.

Kui postitate meie saidile müügikuulutuse teie müüdava masina kohta, võime küsida teie kontaktandmeid (näiteks nimi ja meiliaadress), et teiega oleks kuulutusega seoses võimalik saidi kaudu ühendust võtta.

Me teeme teie kohta kogutava isikliku informatsiooni kohta järeldusi ja kasutame neid järeldusi samadel eesmärkidel, mille jaoks informatsioon oli kogutud.

Kui kasutate saiti või annate muul viisil meile isiklikku informatsiooni, siis tunnistate ja nõustute, et me kasutame seda informatsiooni meie ärilistel ja seaduslikel eesmärkidel vastavalt ülaltoodule.

Kuidas jagame teie isikuandmeid

Me võime anda teie isiklikku informatsiooni seotud ettevõtetele või mitteseotud kolmandatele osapooltele, kes abistavad meid meie ettevõttesisestel ärieesmärkidel, näiteks meiliteenuse pakkujad, platvormi majutuse pakkujad, maksete töötlejad, müüjad, töötajate hüvede pakkujad, konsultandid, äripartnerid ning muud toodete ja teenuste pakkujad, kes tegutsevad meie huvides. See võib olla vajalik, et pakkuda või toetada meie pakutavaid tooteid ja teenuseid, täita teiega sõlmitud lepingut, täita meie seaduslikke kohustusi sisu ja tehnoloogia pakkujate ees, kui see on vajalik seoses ettevõtte varade üleandmisega või kui me peame vajalikuks kaitsta oma õigusi ja vara. Me nõuame mis tahes kolmandalt osapoolelt, kes kasutab või kellel on juurdepääs teie isiklikule informatsioonile, et ta kasutaks seda vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas kindlaks määratud meiepoolsetele kohustustele.

Kui mõni teine ettevõte omandab või plaanib omandada meie ettevõtte või meie vara, jagame informatsiooni selle ettevõttega ka läbirääkimiste etapis.

Vajaduse korral võime avaldada isiklikku informatsiooni seaduse täitmiseks, näiteks kohtukutse või muu õigusliku menetluse korral, või kui heas usus arvame, et avaldamine on vajalik meie õiguste kaitseks, teie või teiste isikute ohutuse kaitseks, kelmuse uurimiseks või valitsuse päringule vastamiseks.

Me võime teatud informatsiooni avaldada: Kui meil on vaja kohtusse pöörduda või tagada kohtuasja käigus kaitse või kui käimas regulatiivmenetlus meie ja teie vahel või meie või teiega seoses; kui me usume, et andmete avaldamine on vajalik identifitseerimiseks, ühenduse võtmiseks või kohtuasja algatamiseks isiku vastu, kes võib olla rikkunud meie saitide kasutustingimusi või kes võib põhjustada neile kahju või kes kahjustab (tahtlikult või tahtmatult) meie õigusi või vara, teisi saidi kasutajaid või kedagi teist, kes niisuguse tegevuse tagajärjel kahju võib saada.

Mõningatel juhtudel võib tööotsimise informatsiooni meie huvides koguda kolmanda osapoole administraator, kellel on luba töödelda informatsiooni, mida te annate ainult meile teenuse osutamise eesmärgil.

Me võime küsida, kas soovite jagada informatsiooni teiste mitteseotud kolmandate osapooltega, keda ei ole käesolevas poliitikas määratletud.

Juurdepääs, terviklikkus, valik & kustutamine

Kui me kogume või kasutame teie isiklikku informatsiooni, soovime, et informatsioon oleks usaldusväärne, täpne, täielik, õigeaegne ja seostuks selle vastava kasutuseesmärgiga. Selle saavutamiseks võimaldame isikutele juurdepääsu oma andmetele ning palume andmete parandamist või kustutamist. Mõningatel juhtudel võime teie soovist keelduda, kui seadus seda lubab või meilt nõuab või kui me ei suuda teie identiteeti piisaval määral tõendada.

Kui soovite korrektset juurdepääsu või oma isikliku informatsiooni kustutamist või oma foto kustutamist teie profiilist paluda, palun logige oma kontosse sisse või võtke meiega ühendust, nagu käesolevas privaatsuspoliitikas ette nähtud.

Juurdepääs & terviklikkus

Te võite paluda juurdepääsu oma isiklikule informatsioonile, nagu käesolevas privaatsuspoliitikas ette nähtud. Päringu saamisel võimaldame seadusega ette nähtud piirides teile mõistlikus ulatuses juurdepääsu isiklikule informatsioonile, mis meil teie kohta kaasaskantavas formaadis on.

Palume teil hoida isiklik informatsioon ajakohasena ja teha muudatusi kas ise või paluda muudatuste tegemist meilt.

Töötaja teatud isiklikku informatsiooni saab uuendada otse Workday’s.

Selleks, et uuendada meie toodete, teenuste, uudiste, bülletäänide ja teadete kohta käiva meilisuhtluse puhul oma kliendieelistusi, palun kasutage eelistuste linki, mis on olemas igas meilisuhtluses.

Kui usute, et säilitame teie isiklikku informatsiooni antud kontekstis ebatäpse, ebatäieliku, ebaajakohase või selle kasutuseesmärgiga mitte seotuna, võite meiega ühendust võtta ja paluda, et me parandaksime, uuendaksime või kustutaksime selle informatsiooni. Vastavalt kontekstile astume mõistlikke samme ebatäpse või ebatäieliku informatsiooni parandamiseks või ebaajakohase või ebaolulise informatsiooni kustutamiseks, kui on mõistliku määral tõendatav, et antud informatsioon on ebatäpne, ebatäielik, ebaajakohane või ei ole seotud selle kasutuseesmärgiga. Seoses selliste päringutega täidame seaduslikke nõudeid (kui kohaldatakse).

Jätame endale õiguse: (1) küsida ja saada teilt mõistlikku informatsiooni teie identiteedi kinnitamiseks; (2) küsida ja saada teilt informatsiooni paranduste või uuenduste tegemiseks; (3) lükata tagasi ja/või ignoreerida päringuid, kui oleme kindlaks teinud, et need päringud on korduvad või muul viisil puudub nende heauskse kavatsuse alus ja (4) katkestada teie päringu menetlemine, kui te ei suuda mõistlikult punktis (1) või (2) nimetatud informatsiooni tagada. Vastame teie päringule õigeaegselt.

Inimressursside andmed

Me säilitame töötajate ja taotlejate isiklikku informatsiooni nii kaua, kui see on vajalik seaduslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meiepoolsete lepingute jõustamiseks.

Valik

Üldjoontes peame kasutama teie isiklikku informatsiooni teiega suhtlemiseks ja mis tahes tehingute või juhiste töötlemiseks. Muudel juhtudel võite teha valikuid, kuidas me teie informatsiooni kasutame, kas teiega suhtleme ja kui suhtleme teiega, mis vormis nimetatud suhtlus toimub. Te võite esitada isikliku informatsiooni kasutamise või avaldamise vastuväiteid. Selleks võtke ühendust vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatule.

Kui te ei soovi, et me jätkaksime teie isikliku informatsiooni kasutamist meie ettevõttesisestel ärieesmärkidel või soovite tühistada oma selleks antud eelneva nõusoleku, võite paluda meil selle peatada (loobumine). Selleks võtke ühendust vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatule. Me austame teie loobumisnõuet, kui seadus seda nõuab ja paljudel juhtudel ka siis, kui seadus seda ei nõua. Me võime teie päringust keelduda, kui esineb vajadus teie andmete edasiseks kasutamiseks, näiteks, kui seadus nõuab meilt teie isikliku informatsiooni avaldamist või meil on vajadus teie isiklikku informatsiooni kohtuasja või uurimise huvides või muudel seaduslikel või ärilistel eesmärkidel. Samuti võime säilitada informatsiooni, mida oleme kogunud teie kohta ainult ettevõttesisestel eesmärkidel, näiteks statistiline analüüs ja nõuete täitmine seadusega lubatud määral.

Üldreeglina saadame teile reklaami sisaldavaid meile või tekstisõnumeid teie nõusolekul. Te saate meie reklaamimeilidest loobuda vastavalt juhistele, mis on nendes meilides välja toodud (sealhulgas nende meilide jaluses olevatele juhistele) või võttes ühendust andmekaitseametnikuga aadressil privacyservices@mii.com

Teatud riikides kehtib järgmine kord: kui olete kliendi töötaja ja kasutate meie tooteid ja/või teenuseid töösuhte ajal, võime saata teile küsimata reklaami meili teel, kui teie tööandja on andnud teie eest nõusoleku saada meilt teateid või kui teie tööandja on lubanud teiega otse ühendust võtta ja paluda teilt nõusolekut reklaami saada.

Seaduse kohaselt võime teile saata küsimata pakkumisi või tooteinfot, kui usume, et olete neist huvitatud. Te saate meie reklaamipostitustest loobuda. Selleks võtke ühendust andmekaitseametnikuga vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatule. Reklaamipostitus võib sisaldada loobumise juhiseid ja samuti võite reklaamipostitustest loobuda vastavalt nendele juhistele.

Samuti võite reklaamipostitustest või kommunikatsioonist loobuda, kui võtate ühendust meie andmekaitseametnikuga. Palun esitage oma kontaktandmed, et andmekaitseametnik saaks teid identifitseerida ja teie soovi täita. Kui otsustate meie reklaamipostitustest loobuda, austame teie soovi. Siiski jätkame toote või teenusega seotud teadete saatmist teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.

Kustutamine

Üldjuhul säilitame teie isiklikku informatsiooni nii kaua kui see on vajalik, et täita käesolevas poliitikas toodud eesmärke, kui seadus ei nõua just pikemat säilitusaega. Meie kogutav biomeetriline või sarnane informatsioon kustutatakse hiljemalt aasta möödumisel sellest kuupäevast, kui kogumise eesmärk saab täidetud, välja arvatud siis, kui seadus nõuab pikemat säilitusaega.

Mõnel kasutajal võib olla õigus nõuda, et me kustutaksime tema isikliku informatsiooni. Kõik kustutamise päringud tuleb suunata andmekaitseametnikule. Samuti võime otsustada teie andmed kustutada, kui usume, et need on ebatäielikud, ebatäpsed või meiepoolne jätkuv kasutamine ja säilitamine on teiste isikute või kolmandate osapoolte kontekstis kohustustega vastuolus. Kui me kustutame informatsiooni, siis see eemaldatakse aktiivsest andmebaasist, aga jääb arhiividesse alles, kust ei ole praktiline või võimalik neid kustutada. Lisaks võime teie isiklikku informatsiooni säilitada, kui see on vajalik seaduslike kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja/või meie mis tahes lepingute jõustamiseks.

Kuidas teie isiklikku informatsiooni kaitseme

Teie isikliku informatsiooni turvalisus on meie jaoks tähtis.

Järgime üldtunnustatud turvastandardeid, võttes arvesse isikliku informatsiooni suhtelisi riske ja iseloomu, et rakendada mõistlikke ja kohaseid füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid turvameetmeid, et kaitsta kogutud andmeid kadumise, väärkasutuse, rikkumise, ebaseadusliku juurdepääsu, muutmise, hävimise või avalikustamise vastu nii ettevõttesiseselt kui -väliselt.

Kahjuks kaasneb iga internetiülekande puhul alati seoses isikliku informatsiooni avaldamisega teatud risk. Juhul, kui seadus nõuab meilt teie isikliku informatsiooni väärkasutusest teavitamist, võime teid teavitada elektrooniliselt, kirjalikult või telefoni teel, kui seadus seda lubab.

Oma salasõnade ja igasuguse konto informatsiooni saladuses hoidmise eest vastutate te ise. Palun pidage meeles, et me ei küsi kunagi teie salasõna lubamatu telefonikõne või meili kaudu.

Kuidas saate meiega ühendust võtta

Kui teil on küsimusi, muresid või päringuid seoses meie privaatsuspoliitikaga või teie isikliku informatsiooni kogumise või kasutamisega, võite meiega ühendust võtta:

Posti teel:

Data Privacy Officer
MiTek House
Grazebrook Industrial Park
Peartree Lane
Dudley
West Midlands
DY2 0XW
United Kingdom (Ühendkuningriik)

Meili teel: privacyservices@mii.com

Veebi teel: https://privacyportal-uk-cdn.onetrust.com/dsarwebform/b8e7571f-5f8e-40aa-9ba3-bba5557bd7ad/bf36bd66-b8be-4b31-aa89-d28ff573db1e.html

Meie tasuta telefoninumbril +1 (888) 914-9661 ja palun kasutage PIN 425 782

Kui teil on privaatsuse või isikliku informatsiooni kasutamisega seonduv mõni lahendamata mure, millega me ei ole piisavalt tegelenud, palun võtke ühendust USA-s asuva kolmandate osapoolte vaidluste lahendajaga (tasuta) https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.Töötajad peaksid läbima järgmised protseduurid:

Kui te ei ole meie vastusega rahul ja asute Euroopa Liidus, võib teil olla õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseametile.
Kui teil on küsimusi, muresid või päringuid seoses meie privaatsuspoliitikaga või teie isikliku informatsiooni kogumise või kasutamisega, võite meiega ühendust võtta:

Inimressursside andmete privaatsusküsimustega tegelemise protsess

Vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetele oleme pühendunud sellele, et teie isikliku informatsiooniga seonduvaid küsimusi uuritakse ja lahendatakse kiiresti. Sel põhjusel oleme välja töötanud privaatsusküsimuste käsitlemise korra. Meie soov on lahendada kõik teie privaatsuse ja meie privaatsustavadega seonduvad küsimused selle protsessi kaudu.

MiTek julgustab vaba ja avatud suhtlemist töötajate, personaliosakonna ja juhtkonna töötajatega. MiTeki töötajatel on kohustus teatada kõigist muredest seoses andmekaitsega või mis tahes teguviisiga, mida nad peavad isikliku informatsiooni väärkasutuseks. Enamikku juhtumeid on võimalik lahendada efektiivselt ja minimaalsete tõrgetega, kui neist kiiresti teatada. Järgmine protsess rakendub töötaja vaidluste või kaebuste puhul isikliku informatsiooni kasutamise kohta:

 • Töötajad, kellel on mure MiTeki isikliku informatsiooni kasutamise või võimaliku andmekaitse rikkumise pärast, peavad sellest teatama oma juhendaja esindajale. Kui töötaja on Euroopa töönõukogu või ühingu liige, peab ta järgima vastavat kaebusprotsessi. Kui töötaja hinnangul ei ole juhtumit juhendajaga arutada mõistlik või kui juhendaja on ise kaebuse aluseks, võib töötaja sellisest käitumisest/kommentaari(de)st teatada personaliosakonna esindajale või mõnele teisele juhatuse liikmele. Töötajaid julgustatakse kasutama MiTeki avatud uste poliitikat. Meil on kasutusel ka eetika- ja seaduselevastavuse liin tõsisemate probleemide jaoks; tasuta 800-261-8651 või www.brk-hotline.com.
 • Juhtkonna iga töötaja, kes saab teada mis tahes andmekaitse rikkumisest või kaebusest sellise käitumise suhtes, mis võib kujutada isikliku informatsiooni väärkasutust, peab koheselt sellest teatama andmekaitseametnikule meiliaadressil privacyservices@mii.com.Selle nõude mittejärgimine võib kaasa tuua distsiplinaarkaristuse, sealhulgas töösuhte lõpetamise.
 • Iga taotleja, kes on arvamusel, et on märganud isikliku informatsiooni väärkasutust või tema andmekaitset on rikutud, peab sellest koheselt teatama andmekaitseametnikule meiliaadressil privacyservices@mii.com.Kaebus peab olema nii detailne kui võimalik ja üldjuhul peab see sisaldama seotud isikute nimesid ja võimalike tunnistajate nimesid.

Teateid ja kaebusi isikliku informatsiooni väärkasutuse kohta uuritakse viivitamata ning objektiivselt ja erapooletult. MiTek viib uurimisi läbi nii konfidentsiaalselt kui võimalik. Selliste asjaoludega seotud informatsioon avaldatakse vajaduse korral kooskõlas seotud isikute õiguste ja MiTeki uurimiskohustusega. Kui MiTek teeb kindlaks isikliku informatsiooni ebaseadusliku kasutuse, võtab ta viivitamatult tarvitusele vastumeetmed vastavalt kehtivale seadusele.

Iga töötaja, kes on arvamusel, et talle makstakse kätte, peab viivitamatult võtma ühendust personaliosakonna esindaja, oma juhendaja või MiTeki juhtkonnaga, et küsimusi oleks võimalik kiiresti ja põhjalikult üle vaadata. Ebaseaduslikus kättemaksus osalevad mis tahes töötajad võivad saada distsiplinaarkaristuse, sealhulgas võidakse töösuhe lõpetada.
Päringud kohalikelt andmekaitseametitelt, töönõukogudelt ja USA äriaruannete osakonnalt ning kaebused, mis on saadud kohalikelt andmekaitseametitelt, töönõukogudelt, USA äriosakonnalt või mõnelt muult kohalikult, piirkondlikult või föderaalselt ametilt, peaksid olema koheselt suunatud andmekaitseametnikule meiliaadressil privacyservices@mii.com.
Iga ülaltoodud juhtumi puhul vastame teile neljakümne viie (45) päeva jooksul pärast teie avalduse saamist ja teeme teie murede lahendamiseks oma parima.

ELi töötajatel on õigus ühendust võtta oma kohaliku andmekaitseametiga, kui lahenduse leidmine meie siseprotsessi kaudu pole võimalik või kui tekib soov kasutada sõltumatuid lahendusmehhanisme. Teie jurisdiktsiooni andmekaitseameti kindlakstegemiseks vaadake http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index.

Ülekanne teistesse riikidesse

Te võite säilitada ja töödelda oma isiklikku informatsiooni väljaspool oma koduriiki asuvates süsteemides. Samuti võime teie isikliku informatsiooni üle kanda riikidesse, mis ei pruugi garanteerida teie isiklikule informatsioonile sama kaitsetaset kui teie elukohaks olevas riigis. Oma isikliku informatsiooni andmisega nõustute nimetatud ülekandmistega.

Sõltumata ülekandmisest või sellest, kus võib toimuda säilitamine või töötlemine, kehtestame samas protseduure ja kontrollmeetmeid isikliku informatsiooni kaitseks ja need on kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtetega ning vastavad kehtivatele andmekaitse- ja privaatsusseaduste nõuetele.

Kohaldame andmekaitseraamistiku Privacy Shield privaatsuspoliitikat, mis rakendub USA-s, kui käsitleme Euroopa majandusalas (EEA) või Šveitsis elavate isikute isiklikku informatsiooni. Selle leiate siit.Kui andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitika rakendub teie isiklikule informatsioonile, siis andmekaitseraamistiku Privacy Shield poliitika tingimused on privaatsuspoliitikas kõigi vasturääkivuste puhul ülimuslikud.

Kolmandate osapoolte rakendused & veebisaidid

Pidage meeles, et meie saidid ja tooted võivad sisaldada linke veebisaitidele, mille haldajate privaatsuse praktika erineb meie omast. Käesolev privaatsuspoliitika ei rakendu informatsioonile, mis on nende linkide kaudu teie käest kogutud või mida te olete edasi andnud nendel veebisaitidel, kuhu olete jõudnud neid linke kasutades. Me ei vastuta nende veebisaitide privaatsuse praktika eest, mis on lingitud saitidel või muudele veebisaitidele, mida meie ei ole kujundanud ega loonud. Kutsume teid üles kasutama tervet mõistust ja tutvuma iga teie poolt valitud veebisaidi privaatsuse praktikaga enne, kui jagate oma isiklikku informatsiooni.

Küpsised & selged gifid

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse teie seadmesse ja mida kasutatakse piiratud hulga informatsiooni säilitamiseks selle kohta, kui palju te meie toodet või veebisaiti kasutate.

Meie ja meie teenusepakkujad ning usaldusalused partnerid kasutavad küpsiseid ja sarnast tehnoloogiat selleks, et tagada teile teatav funktsionaalsus, näiteks võimaldada juurdepääsu turvalistele sisselogimispunktidele ja et säästa teid informatsiooni korduvsisestamisest toote või veebisaidi vormidesse. Samuti võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid meie toote või veebisaidi isikustamiseks või turvalisuse ja kasutajakogemuse parandamiseks, näiteks et analüüsida saidi liiklust, näiteks külastajate koguarvu saidi lehekülgedel, teha täiendusi ning koguda demograafilist informatsiooni meie kasutajabaasi kohta tervikuna.

Võime kasutada analüütikatööriistu, mida pakub Google, Inc. („Google”) või teised sarnased teenusepakkujad. Analüütikatööriistad teenindavad küpsiseid läbi meie toodete või veebisaidi ning koguvad koondandmeid kasutajate ja külastajate toote või veebisaidi kasutamise kohta. Kogutud andmed võimaldavad meil aru saada kasutaja või külastaja koondtegevusest ja annavad meile teada, kuidas saame toote või veebisaidi pakkumist täiustada. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse ainult koondatutena ja neid ei kasutata kasutaja või külastaja identifitseerimiseks.

Samuti kasutame turustamise automatiseerimise tööriistu, mida pakuvad kolmandad osapooled (soovi korral anname ettevõtte informatsiooni). Antud ettevõtted kasutavad küpsiseid kasutaja või külastaja huvide ja tegevuse profileerimiseks. Me kasutame nende küpsiste kaudu kogutud andmeid selleks, et jagada kasutajatele või külastajatele informatsiooni, uusi artikleid ja reklaami, mis on kohandatud nende vajaduste ja nõuetega.

Te võite küpsiste kasutamist kontrollida isikliku brauseri tasandil, aga kui otsustate küpsised blokeerida, võib see piirata teatud tunnuste või funktsioonide kasutamist meie saitidel või teenuses. Välkküpsiste (Flash cookies) haldamiseks palun klikkige siia.

Meie toodete ja veebisaitide kasutamisega nõustute, et võime seda tüüpi küpsised teie seadmesse paigaldada.

Praegu ei tunne me ära automatiseeritud brauseri signaale, mis puudutavad jälitusmehhanisme ja võivad sisaldada eeskirja „Ära jälita“.

Selged gifid

Klientidele ja teistele kolmandatele osapooltele saadetavad meie meilid võivad sisaldada „Selge pildi“ Gife, mille abil jälitatakse meilikampaania tulemusi.

Teil on õigus küpsistest ja selgetest gifidest keelduda või need blokeerida meie toodete või veebisaidi kaudu, kui otsustate aga seda teha, võib teatav funktsionaalsus teie jaoks kättesaamatuks muutuda.

Te võite gifid välja lülitada meili teel ja lähema informatsiooni saamiseks võite külastada meili kliendiabi menüüd. Samuti võite gifid blokeerida oma brauseri seadete abil. Kuna blokeerimisvahendid on erinevatel brauseritel erinevad, soovitame teil lähema informatsiooni saamiseks külastada brauseri abimenüüd.

Pidage meeles, et kui te ei seadista oma brauserit ja meiliseadeid küpsiste ja selgete gifide blokeerimiseks, annate te sellega nõusoleku neid saada.

Reklaami kohaldamisest loobumine

Reklaami kohaldamisest loobumine

Reklaami näitamiseks meie saitidel ja reklaami haldamiseks teistel veebisaitidel teeme koostööd ühe või mitme kolmanda osapoolega. Meie koostöö kolmandad osapooled võivad kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, et saata klientidele või kolmandatele osapooltele reklaami, mis põhineb teie sirvimistegevusel ja huvidel. Kui soovite loobuda huvidel põhinevast reklaamist, valige välja konkreetsed ettevõtted ja klikkige siia (või kui asub Euroopa Liidus), klikkige siia).

Lähemat teavet isikustatud reklaamist loobumise kohta saate brauserist või nende reklaamijate vahenditest, kes on arvutivõrgu reklaami algatuse liikmed või kes tellivad digitaalse reklaami liidu iseregulatsiooni põhimõtteid veebikäitumisreklaami jaoks, külastades nende organisatsioonide reklaamist loobumise valikuid.

Lingid nendele saitidele on toodud siin

Võrgureklaami algatus: Reklaamist loobumise brauser: https://www.networkadvertising.org/choices/

Digitaalse reklaami liit: Reklaamist loobumise brauser: https://www.aboutads.info/choices/

Nii võrgureklaami algatus kui ka digitaalse reklaami liit: Reklaamist loobumise rakendus: https://youradchoices.com/appchoices

Teie mobiilsideseade võib sisaldada tunnust („Piirake reklaami jälitamist“ iOS-is või „Huvidel põhinevast reklaamist loobumine“ Androidis), mis võimaldab teil loobuda teatavast informatsioonist, mida on kogutud rakenduste abil, mida kasutatakse huvidel põhinevaks reklaamiks või teatada huvidel põhineva reklaami ettevõtetele, et ei soovi jälitamist. Kui loobute isikustatud reklaamist, võite jätkata veebireklaami vaatamist meie teenustes või meie reklaamides teistel veebisaitidel.

California avaldamine

Käesolev punkt kehtib California (USA) elanike isiklikule informatsioonile, mida reguleerib California seadus, sealhulgas California tarbija privaatsuse seadus (CCPA).

Muudatused poliitikas

Me võime käesolevat privaatsuspoliitikat uuendada, kui tekivad muutused informatsiooni praktikas, tehnoloogias ja kehtivates seadustes. Kui teeme olulisi muudatusi, püüame sellest otstarbekal viisil teatada, näiteks paneme mõistlikuks perioodiks üles teadaande privaatsuspoliitika lingi kõrvale meie koduleheküljele sel ajal, kui muudatus hakkab kehtima. Kõik eelnevad versioonid muutuvad kehtetuks. Siiski soovitame teil perioodiliselt vaadata sellelt leheküljelt kõige hilisemat informatsiooni meie privaatsuse praktika kohta.

Lisa A: California informatsiooni jagamise avaldamine

California tsiviilkoodeksi paragrahvid 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) ja 1798.140 näevad ette, et ettevõtted peaksid avaldama, kas järgmised informatsiooni kategooriad on kogutud, üle kantud kaalutlemiseks või üle kantud organisatsiooni ärieesmärkidel California seaduse mõistes (või olid kogutud või üle kantud viimase 12 kuu jooksul). Me ei müü teie isiklikku informatsiooni. Pange tähele, et isegi kui kategooria on märgistatud, ei tähenda see tingimata, et meil on selles kategoorias informatsiooni teie kohta. Näiteks kui me kanname üle pangaarve numbreid ärieesmärkidel töötajatele maksmiseks (nt otsene deposiit), ei kogu ega kanna me üle nende isikute pangaarve numbreid, kes on esitanud küsimusi saidi kontaktileheküljel.

Meie kogutava isikliku informatsiooni kategooriad Kellele avaldame isikliku informatsiooni ärieesmärkidel
Identifitseerijad – siia võib kuuluda pärisnimi, alias, postiaadress, isikukood, veebiidentiteet, meiliaadress, kasutajanimi, sotsiaalkindlustuse number, juhiloa number, passinumber või muud samasugused identifikaatorid. • Reklaamivõrgud
• Tütarettevõtted ja partnerid
• Äripartnerid
• Andmeanalüütikud
• Andmemaaklerid
• Valitsusasutused, kui see on vajalik seaduse täitmiseks või ebaseadusliku tegevuse tõkestamiseks
• Internetiteenuse pakkujad
• Ühisturunduse partnerid
• Operatsioonisüsteemid ja platvormid
• Muud teenusepakkujad
• Maksetöötlejad ja finantsasutused
• Professionaalsete teenuste organisatsioonid, sealhulgas audiitorid ja õigusbürood
• Sotsiaalvõrgustikud
Isikliku informatsiooni lisakategooriad, mis on välja toodud California kliendiregistri põhikirjas (California tsiviilkoodeksi  §-s 1798.80(e) – siia võib kuuluda allkiri, füüsilised omadused või kirjeldus, osariigi ID-kaardi number, kindlustuspoliisi number, haridus, pangaarve number, krediitkaardi number, deebetkaardi number ja muu finantsinformatsioon, meditsiiniline informatsioon ja tervisekindlustuse informatsioon.
Kaitstud klassifikatsioonide omadused – siia võib kuuluda vanus, sugu, rass, rahvus, füüsiline või vaimne puue jne.
Kaubanduslik informatsioon – siia võib kuuluda informatsioon toodete või teenuste kohta, mida on ostetud, saadud või kaalutletud või muu ostmise või tarbimise ajalugu või kalduvused.
Biomeetriline informatsioon
Informatsioon tegevusest internetis või muudes elektroonilistes võrkudes – siia võib kuuluda sirvimise ajalugu, otsingute ajalugu ja informatsioon isiku interaktsiooni kohta veebisaidi, rakenduse või reklaamiga.
Geograafilise asukoha andmed
Heliline, elektrooniline, visuaalne, termiline, haistmisalane või muu sarnane informatsioon
Professionaalne või tööga seotud informatsioon
Järeldused, mis on tehtudülaltoodud mis tahes informatsiooni põhjal