Reguleerimisala

Teie privaatsus on ettevõttele MiTek Industries Limited väga oluline ja anname parima, et seda kaitsta. See privaatsusavaldus kehtib isikuandmete kogumisele läbi tarkvara, veebisaitide, sündmuste ja teatud mobiilirakenduste, mida opereerib MiTek Industries Limited.

Meie tooted ja/või veebisaidid võivad sisaldada linke teiste poolte saitidele või teiste ettevõtte MiTek Industries Limited osade juurde. See privaatsusavaldus ei peegelda nende toodete ja saitide privaatsuspraktikaid.

OLULISEMAD SÄTTED
Milliseid isikuandmeid kogutakse ja kuidas?
Kogume andmeid üksikisikute, kasutajate ja professionaalide kohta erinevatel viisidel, seal hulgas aga mitte ainult: otse üksikisikutelt (näiteks toodete tellimisel, konto registreerimisel või uudiskirjaga liitumisel), tööandjalt, avalikest allikatest ja kasutades küpsiseid ja/või sarnast tehnoloogiat.

Me ei jaga Teie poolt meile antud andmeid teistega, kui seda ei ole nimetatud selles privaatsusavalduses või kui usume heas usus, et meil on vastav kohustus seaduse alusel.

Kuidas Teie isikuandmeid kaitstakse?
Rakendame administratiivseid ja tehnilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta Teie või Teie tööandja poolt meile antud isikuandmeid kaotamise, väärkasutuse, lubamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävinemise eest.

MiTek Industries Limited järgib isikuandmete kaitse puhul EL-i andmekaitse üldmäärust (GDPR), õigusakte ja valdkonna parimaid praktikaid.

Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“) või andmekaitse/privaatsuse õigusakte kohaldavas riigis, võime Teie isikuandmeid edastada riikidesse, kus ei ole garanteeritud Teie riigiga võrdväärne isikuandmete kaitse. Isikuandmeid esitades annate andmete selliseks edastamiseks enda nõusoleku. MiTek Industries Limited järgib andmete edastamisel GDPR-i nõudeid.

Kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele?
Me ei müü, rendi või liisi postiloendeid või teisi kliendi andmeid teistele ja me ei võimalda Teie isikuandmetele juurdepääsu kõrvalistele pooltele, välja arvatud meie heakskiidetud esindajad, tarnijad ja töövõtjad või kui selles privaatsusavalduses on öeldud teisiti.

Teatud toodete ja teenuste pakkumise toetamiseks kasutame sidusettevõtete abi ja seetõttu jagame teatud haldustoe funktsioone teiste MiTek Industries Limited ettevõtetega. Järgime sellisel juhul alati EL-i GDPR-i nõudeid.

Me ei avalikusta isikuandmeid või teavet Teie poolt kasutatavate toodete, veebisaitide või mobiilirakenduste kohta kõrvalistele pooltele, kui see ei ole vajalik toote kasutuskogemuse täiustamiseks, meie ja Teie tööandja vahelise õigusliku kokkuleppe täitmiseks, meie kasutustingimuste jõustamiseks, meie sisu- ja tehnoloogiapakkujate ees võetud kohustuste täitmiseks või vastavalt seaduslikele nõuetele.

Kuidas saate enda isikuandmeid parandada, täiendada, kustutada või uuendada enda eelistusi?
Enda isikuandmeid saate alati uuendada või kustutada, kui kirjutate meile tavapostiga aadressil:

MiTek House

Grazebrook Industrial Park, Peartree Lane,

Dudley, West Midlands

DY2 0XW

Või saadate e-kirja aadressil:

info@mitek.co.uk

Või helistate meile:

MiTeki abitelefon-

Täielik privaatsusavaldus
Milliseid isikuandmeid kogub MiTek Industries Limited ja kuidas me neid kasutame?
Kogume andmeid üksikisikute, kasutajate ja professionaalide kohta erinevatel viisidel, seal hulgas aga mitte ainult: otse üksikisikutelt (näiteks toodete tellimisel, konto registreerimisel või uudiskirjaga liitumisel), tööandjalt, avalikest allikatest ja kasutades küpsiseid ja/või sarnast tehnoloogiat.

Kasutajate poolt antud teave
Meie teenuste kasutamiseks registreerides, otse või läbi Teie tööandja, või meie veebisaitide või otse meie kaudu tooteid tellides, küsime Teilt teatud isikuandmeid, näiteks nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja/või teatud andmete lisakategooriaid, mis tekivad meie toodete, veebisaitide ja teenuste kasutamisel, nagu näiteks tarkvara koolitus ja turundusteated. Hoiame need andmed vajadusel edasiseks kasutamiseks CRM andmebaasis.

Turundus
Võime teatud Teie poolt esitatud andmeid kasutada, et pakkuda Teile tooteid ja teenuseid, mille puhul usume, et need võivad olla Teile huvipakkuvad. Samuti võime Teile saata meie igas kvartalis saadetava uudiskirja. Kui Te ei soovi selliseid pakkumisi saada või Te ei soovi, et võtaksime Teiega otse ühendust, võite tellimusest loobuda vastavalt all kirjeldatule.

Meie tooteid, teenuseid, uudiseid, teateid ja raporteid puudutavate e-kirjaga saadetavate teadete eelistuste uuendamiseks avage iga konkreetse e-kirja lõpus asuv eelistuste keskuse link.

Samuti võite vaadata all asuvat peatükki „Kuidas saan enda isikuandmeid parandada, täiendada ja/või kustutada enda eelistusi?“

Kui võtate ühendust meie klienditoega, võime küsida andmeid Teie arvuti või tekkinud probleemide kohta. Need andmed on vajalikud Teie küsimustele vastamiseks.

Kasutamise ja veebiserveri logid
Kui külastate meie veebisaite, võime koguda andmeid Teie kasutamise ja/või külastuse kohta ja salvestada need kasutamise või veebiserveri logides, kus hoiame teavet meie veebisaitidel toimunud tegevuse kohta. Meie serverid koguvad ja salvestavad sellised andmed elektrooniliselt. Näiteks võime koguda järgmisi andmeid:

Teie ainulaadne internetiprotokolli aadress (IP);

Teie interneti-teenuse pakkuja ainulaadne nimi;

linn, osariik ja riik, kust meie veebisaidi avasite;

Teie poolt kasutatav brauser või arvuti;

saidil asuvatel linkidel tehtud klikid;

Teie külastuse kuupäev ja kellaaeg;

veebisait, millelt meie saidile saabusite;

saidil külastatud leheküljed;

teatud otsingud/päringud, mille meie toote/toodete ja/või veebisaidi/veebisaitide kaudu tegite.

Kasutamise või veebiserveri logides kogutavad andmed aitavad meil hallata toodet ja saiti, analüüsida selle kasutamist, kaitsta toodet ja/või veebisaiti ja selle sisu sobimatu kasutamise eest ning täiustada kasutajakogemust.

Küpsised
Eesmärgiga pakkuda ja võimaldada kohandatud ja isikustatud teenuseid läbi meie toodete ja veebisaitide, võime kasutada küpsiseid, et hoida ja jälgida Teie kohta käivaid andmeid.

Küpsis on väikene tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse ja mis sisaldab piiratud andmeid meie toote või veebisaidi kasutamise kohta. Kasutame küpsiseid, et pakkuda teatud funktsioone (näiteks eesmärgiga võimaldada juurdepääsu turvalistele sisselogimist eeldavatele aladele ja vältida andmete korduvat sisestamist toodete või veebisaitide vormidel) ning isikustada meie tooteid ja veebisaidi sisu. Ilma küpsisteta ei oleks need funktsioonid võimalikud.

Meie tooteid ja veebisaite kasutades nõustute, et võime selle tüübi küpsiseid Teie seadmesse salvestada.

Kolmanda poole teenused
Võime kasutada ettevõtte Google, Inc. („Google“) või sarnaste pakkujate analüütika-tööriistu. Analüütika-tööriistad kasutavad küpsiseid läbi meie toodete või veebisaidi ja koguvad koondatud anonüümseid andmeid meie toodete või veebisaidi kasutajate kohta. Kogutud andmed aitavad meil mõista koondatud kasutajate või külastajate tegevust ja võimaldavad meil täiustada enda tooteid või veebisaiti. Neid andmeid kogutakse ja kasutatakse anonüümselt, ainult koondatuna ja need ei võimalda ühegi kasutaja või külastaja isiklikku tuvastamist.

Lisaks võime kasutada ka turunduse automatiseerimise tööriistu (konkreetsete ettevõtete andmed on soovi korral saadaval). Need ettevõtted kasutavad küpsiseid kasutajate või külastajate huvide ja tegevuse profileerimiseks. Kasutame seda tüüpi küpsistega kogutud andmeid, et näidata kasutajatele või külastajatele teavet, uusi artikleid ja nende vajadustele ja soovidele vastavaid reklaame. Neid andmeid kogutakse anonüümselt, välja arvatud juhul, kui kasutajad või külastajad on varem registreerunud ja tellinud meilt turundusteated või otsustavad seda teha hiljem. Viimasel juhul võivad meie poolt salvestatud küpsised võimaldada kasutaja või külastaja tuvastamist. Kui külastajad on registreerunud saama meilt turundusteateid, kasutame nende ettevõtete poolt pakutud tööriistu, et saata suunatud e-kirja turundust ja jälgida meie e-posti kampaaniate tõhusust, muu hulgas võime selleks e-kirjades kasutada ka läbipaistvaid gif-kujutisi.

Teil on õigus meie toodete või veebisaidi kasutatavatest küpsistest loobuda või need välja lülitada, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik funktsioonid Teile saadaval olla. Küpsiste seadistamine käib erinevates brauserites erinevalt ja seetõttu soovitame Teil lisateavet otsida enda brauseri abi-menüüst.

Meie e-kirjad ja turundusteated võivad sisaldada ka „läbipaistva pildi“ gif-kujutisi, mis aitavad jälgida e-posti kampaania tulemusi. Gif-kujutised saate keelata otse e-kirjas või enda e-posti kliendi abi-menüüs.

Austame Teie õigust otsustada, kas soovite küpsiseid ja läbipaistvaid gif-kujutisi lubada.

Palume aga meeles pidada, et kui Te neid enda brauseri või e-posti valikutes ei keela, tähendab see Teie nõusolekut nende kasutamiseks.

Kuidas MiTek Industries Limited kaitseb kogutud isikuandmeid?
Oleme kasutusele võtnud teatud asjakohased turvameetmed, et kaitsta Teie isikuandmeid juhusliku kaotamise või lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Näiteks on teatud meie tooted ja/või veebisaidid kaitstud turvasoklite kihi (SSL) tehnoloogiaga. Lisaks hoiame Teie isikuandmeid andmekeskuses, millele juurdepääs on piiratud ja kus kasutatakse asjakohast järelevalvet ning kasutame Teie andmete kaitseks erinevaid tehnoloogilisi turvameetmeid. Samuti kasutame sissetungi tuvastamise ja viirusekaitse tarkvara.

Võime Teie isikuandmeid hoida ja töödelda süsteemides, mis asuvad väljaspool Teie koduriiki. Sõltumata andmete hoidmise ja töötlemise asukohast kohaldame alati asjakohaseid meetmeid, et veenduda Teie andmete kaitstuses vastavalt sellele privaatsusavaldusele ja kohaldatavatele andmekaitse/privaatsuse õigusaktidele.

Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse.
Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“) või andmekaitse/privaatsuse õigusakte kohaldavas riigis, võime Teie isikuandmeid edastada riikidesse, kus ei ole garanteeritud Teie riigiga võrdväärne isikuandmete kaitse. Isikuandmeid esitades annate andmete selliseks edastamiseks enda nõusoleku. MiTek Industries Limited edastab isikuandmeid ainult juhul, kui see on vajalik ülalkirjeldatud eesmärkidel.

Andmete vastuvõtjateks on teised ettevõtted MiTek Industries Limited ettevõtete grupis ja kolmanda poole teenusepakkujad.

Kohaldame asjakohaseid samme, et tagada piisav isikuandmete kaitse minimaalselt vastavalt EMP-s kehtivatele standarditele. Sõltumata Teie asukohast, töötleme Teie andmeid alati vastavalt sellele privaatsusavaldusele.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?
Me ei müü, rendi või liisi postiloendeid või teisi kliendi andmeid teistele ja me ei võimalda Teie isikuandmetele juurdepääsu kõrvalistele pooltele, välja arvatud järgmistel tingimustel:

kui andmed on kogutud avalikest allikatest, muuhulgas aga mitte ainult teistelt veebisaitidelt, ettevõtteregistritest, avalikult saadaval olevatest valitsusasutuste loenditest, otsingumootoritest või muu sarnase tehnoloogia abil;

kui andmed antakse meie esindajatele ja/või töövõtjatele, kes kasutavad neid meie nimel või vastavalt nende ja meie vahelisele suhtele (näiteks võime kasutada kolmandate poolte abi reklaamikampaaniates);

kui andmete avalikustamist nõuavad õigusaktid, avalik ohutus või poliitika, kui andmete avalikustamine on vajalik seoses meie vara üleminekuga (näiteks kui meie ettevõtte omandab teine ettevõte või kui meie ettevõte likvideeritakse pankrotimenetluses) või kui arvame heas usus, et andmete jagamine teiste pooltega on vajalik meie õiguste või vara kaitseks.

Teatud toodete ja teenuste pakkumise toetamiseks kasutame ka sidusettevõtete abi ja seetõttu jagame teatud haldustoe funktsioone teiste MiTek Industries Limited ettevõtetega. Kõik meie sidusettevõtted peavad alati säilitama neile vastavalt sellele privaatsusavaldusele usaldatud andmete konfidentsiaalsuse.

Me ei avalikusta isikuandmeid või teavet Teie kasutatavate teenuste/toodete kohta kõrvalistele pooltele, kui see ei ole vajalik toote kasutuskogemuse täiustamiseks, meie ja Teie tööandja vahelise õigusliku kokkuleppe täitmiseks, meie kasutustingimuste jõustamiseks, meie sisu- ja tehnoloogiapakkujate ees võetud kohustuste täitmiseks või vastavalt seaduslikele nõuetele.

Toodete kasutamise statistikat võime kasutada ka tootearenduse ja -täiustamise eesmärgil.

Teie juurdepääs teatud toodetele, teenustele ja sisule võib eeldada parooli kasutamist. Soovitame vältida kasutajatunnus(t)e ja salasõna(de) avalikustamist teistele isikutele. Samuti soovitame pärast iga seansi lõpetamist tootest, kontost või teenusest välja logida. Tööga lõpetamisel tasub sulgeda ka toote terminal või brauseri aken ja seda eriti siis, kui jagate arvutit teistega või kasutate avalikku arvutit.

Kuidas saan enda isikuandmeid parandada, täiendada, või kustutada ja/või uuendada enda eelistusi?

Enda isikuandmeid saate alati parandada, täiendada või kustutada. Selleks avage kasutatava toote või teenuse profiili seaded. Samuti võite tuge paluda enda kliendikeskuse kaudu.

Meie tooteid, teenuseid, uudiseid, teateid ja raporteid puudutavate e-kirjaga saadetavate teadete eelistuste uuendamiseks avage iga konkreetse e-kirja lõpus asuv eelistuste keskuse link.

Teatud riikides ja juhul, kui kasutate meie tooteid ja/või teenuseid enda töö raames, saadab MiTek Industries Limited Teile tellimata turundusteateid e-posti teel ainult juhul, kui Teie tööandja on andnud meile nõusoleku Teile MiTek Industries Limitedi e-kirjade saatmiseks või kui Teie tööandja on andnud ettevõttele MiTek Industries Limited nõusoleku Teiega otse ühendust võtta ja küsida nõusolekut turundusteadete saamiseks.

Küsimused?
Kui soovite näha andmeid, mida MiTek Industries Limited Teie kohta hoiab või kui Teil on küsimusi või muresid seoses selle privaatsusavaldusega ja/või meie praktikaga või kui soovite esitada kaebuse või vaidluse, palume Teil saata e-kiri üleval nimetatud aadressile.

Privaatsusavalduse muudatused
Kui MiTek Industries Limitedi andmetöötluse praktika märkimisväärselt muutub, teavitame poliitika muudatustest siinsamas. MiTek Industries Limited jätab endale õiguse selle privaatsusavalduse muutmiseks. Sellisel juhul avalikustatakse uuendatud versioon siinsamas. Kõik varasemad versioonid kaotavad kehtivuse.

See veebisaidi privaatsuspoliitika on viimati uuendatud 21. veebruaril 2018.