Kopš 2018. gada sākuma EC5 ir kods, pēc kura jāizstrādā visi jaunie kopņu un metāla starpsienu grīdu dizaini. Jūlijā pienāca termiņš veco BS5268 dizainu konvertēšanai uz EC5, un Less Fulers (Les Fuller), TRA tehniskās komitejas priekšsēdētājs, nesen sniedza paziņojumu, lai precizētu nostādni. Pilno paziņojumu varat lasīt TRA tīmekļa vietnē šeit.

MiTek PAMIR programmatūra tika rakstīta tieši EC5: tā ir stabila un pārbaudīta platforma precīzu dizainu izstrādāšanai.

Tā kā mūsu klientu bāze ir apguvusi PAMIR programmatūru, pēdējos gados mūsu apmācības komanda ir bijusi ļoti aizņemta, un mēs turpinām piedāvāt dažādus programmatūras un EC5 apmācības kursus. Detalizētu informāciju par kursiem varat lejupielādēt mūsu tīmekļa vietnēšeit.