Posi tehnoloģiju pasaule

Šajā visaptverošajā ceļvedī ir iekļauts viss, kas saistīts ar Posi: informācija par standarta detaļām mūra un koka karkasu konstrukcijās, uzstādīšanas norādījumi, informācija par akustiskiem raksturlielumiem un ugunsizturību un daudz kas cits.

Posi degamības kopsavilkums, 1. izlaidums

Šajā dokumentā ir detalizēti aprakstīta plašā uzliesmošanas testu programma, ko MiTek veic ar mērķi nodrošināt pienācīgu grīdu klāstu, kas ir ugunsizturīgas 30, 60 un 90 minūtes atbilstoši EN standartiem.”

Posi uzstādīšanas ceļvedis

Ilustrēts ceļvedis par labāko uzstādīšanas praksi, kurā iekļautas detalizētas rakstiskas uzstādīšanas norādes un noderīgi ieteikumi par to, ko darīt un nedarīt.

Posi-Joist E FT 3 kontrolsaraksts

Tiem, kuri izmanto šo robusto standarta detalizāciju Posi-Joist grīdu atšķiršanai koka karkasa konstrukcijā, šis kontrolsaraksts būs ļoti noderīgs palīglīdzeklis.

Posi-Joist akustiskās testēšanas pārskats

Pilns akustiskās testēšanas pārskats dažādiem Posi-Joist grīdas sastāviem, kurā sniegta detalizēta informācija par Posi-Joist dažādiem akustiskiem raksturlielumiem dažādās situācijās.